Skip to content

Poprawa i wsparcie

Poprawa i wsparcie procesu produkcyjnego

Jest to usługa, polegająca na poprawie lub wsparciu pracy w wyznaczonym procesie produkcyjnym. Głównym celem tej usługi jest zminimalizowanie ryzyka związanego z wahaniami produkcji, zarówno w przypadku spadku, jak i nagłego wzrostu zamówień. Usługa ta normuje niestabilny proces produkcyjny oraz pozwala uwolnić własne zasoby do realizacji innych celów.