Skip to content

RODO

Treść każdej wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi informację poufną, która jest chroniona przed ujawnieniem. Odbiorcą wiadomości może być jedynie osoba będąca jej adresatem.  Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości to informujemy, że jej ujawnianie, rozpowszechnianie, kopiowania lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy, oraz o usunięcie wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami z systemu informatycznego.

Oświadczenie o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka International Quick Service Polska Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydz. X, pod numerem KRS 0000150730, NIP 631 23 66 317, REGON 277958168.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO takich jak:

 • umożliwienia świadczenia usługi
 • realizacji zawartej umowy
 • celach do których udzielona została zgoda, np. rekrutacji
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem
 • kontaktowania się z Tobą, w tym celach związanych ze świadczeniem usług,

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu International Quick Service Polska Sp. z o.o.:

 • monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie raportów,
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia prze nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z naszym Koordynatorem ochrony danych osobowych pod adresem: koordynator.rodo@iqs.pl, bądź za pomocą poczty tradycyjnej poczty na adres: ul. Jasna 8, 44 – 100 Gliwice.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania okresu przydatności do realizacji celów z nimi związanych, bądź do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje dane osobowe zostały pozyskane zgodnie na podstawie Twojej zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.