Skip to content

CSL I i CSL II

CSL I I CSL II

Kontrola części wg procedury Control Shipping Level 2
Jest to usługa polegająca na 100% kontroli wzrokowej części (czasami przy użyciu narzędzi kontrolno-pomiarowych). Wykonywana jest w celu wyeliminowania występowania usterki w wyrobie dostawcy w przypadku stwierdzenia dostawy niezgodnej lub jakościowo nieodpowiedniej z wymaganiami klienta. Kontrola ta gwarantuje Klientowi finalnemu otrzymanie dostaw zgodnych z wymaganiami oraz wsparcie techniczne dla dostawcy  w rozwiązaniu problemów jakościowych, które spowodowały niezgodność dostawy.